teletreball

Llei del teletreball: voluntari i reversible

Aquest dissabte el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicat el text definitiu de la Llei del teletreball. En termes generals el treball a distància serà voluntari i reversible i requerirà la signatura d’un acord per escrit, que podrà formar part del contracte inicial o realitzar-se en un moment posterior, sense que aquesta modalitat pugui ser imposada.

La llei distingeix entre treball a distància (activitat laboral des del domicili o el lloc triat pel treballador, amb caràcter regular); teletreball (treball a distància realitzat exclusivament o de manera prevalent per mitjans i sistemes informàtics o telemàtics), i treball presencial (el que es presta en el centre de treball o en el lloc que triï l’empresa).

En els contractes de treball signats amb menors i en els contractes en pràctiques i per a la formació i l’aprenentatge, només es podrà arribar a un acord de treball a distància que garanteixi almenys un percentatge del 50% de prestació de serveis presencial, sense perjudici del desenvolupament telemàtic de la formació teòrica vinculada a aquests últims.

Els empleats que treballin a distància tindran els mateixos drets que els presencials i no podran sofrir perjudici de les seves condicions laborals, incloent-hi retribució, estabilitat en l’ocupació, temps de treball, formació i promoció professional. La negativa d’un empleat a treballar a distància, l’exercici de la reversibilitat al treball presencial i les dificultats per al desenvolupament adequat de l’activitat laboral a distància exclusivament relacionades amb el canvi d’una prestació presencial a una altra que inclogui treball a distància, no seran causes justificatives d’acomiadament ni de la modificació substancial de les condicions de treball.

Aquest acord del teletreball ha de realitzar-se per escrit i en ell ha d’incloure’s l’inventari dels mitjans i despeses que exigeix el desenvolupament d’aquest, el lloc de treball triat per la persona treballadora, així com el seu horari, els mitjans de control empresarial de l’activitat i la durada de l’acord.

Gràcies a una esmena impulsada pel PSOE i Unides Podemos, des de l’1 d’octubre, s’enduriran un 20% les sancions imposades per la Inspecció de Treball. La quantia de les sancions de la Inspecció s’eleven fins a un 20%, per la qual cosa la sanció més elevada podria arribar fins als 983.736 euros, quan l’import més abundant es quedava en 819.780 euros en la vigent llei.

A més, el desenvolupament del treball a distància haurà de ser sufragat o compensat per l’empresa i no podrà suposar l’assumpció per part del treballador de les despeses relacionades amb els equips, eines i mitjans vinculats al desenvolupament de la seva activitat laboral. Els convenis o acords col·lectius podran establir el mecanisme per a determinar i abonar les compensacions de despeses corresponents.

Segons la norma, al treball a distància implantat excepcionalment a conseqüència de les mesures de contenció sanitària derivades de la pandèmia i mentre aquestes es mantinguin, li continuarà resultant d’aplicació la normativa laboral ordinària. En tot cas, les empreses ja estan obligades a dotar als treballadors dels mitjans, equips i eines que exigeix el desenvolupament del treball a distància, així com al manteniment que resulti necessari.

La negativa d'un empleat a treballar a distància, l'exercici de la reversibilitat al treball presencial i les dificultats per al desenvolupament adequat de l'activitat laboral a distància exclusivament relacionades amb el canvi d'una… Click To Tweet
Print Friendly, PDF & Email

Entrades relacionades

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Fill out this field
Fill out this field
Introduïu una adreça electrònica vàlida.

Menú