Vols col·laborar a Converses a Catalunya?

T’invitem a participar i ser un membre actiu de la comunitat Converses a Catalunya.

 • Perseguim afavorir la configuració d’un gran espai central a la política catalana.
 • Ens proposem estimular una nova cultura política fonamentada en la competència positiva, el diàleg transaccional i la cerca d’acords per generar sinèrgies positives entre els actors polítics, socials, culturals i econòmics.
 • Volem  incentivar un espai per a la  conversa entre tota mena de persones i grups i institucions, que estructuren la societat civil, i promoure una xarxa transversal, de relacions de mutu enriquiment, que potenciï les capacitats polítiques i culturals dels seus membres, propiciant la màxima difusió dels seus propòsits i iniciatives, sobretot a través d’internet.
 • Tenim com a finalitat arribar directament  al màxim nombre de ciutadans i interactuar amb ells.

Dóna suport a la iniciativa i participa en ella:

  Tipus de donació

  Donació periòdicaDonació única

  Opcions de quota

  10€/mes50€/mes150€/trimestreQuota personalitzada

  Quantitat mensual de la quota personalitzada:

  Període de la quota personalitzada:

  MensualTrimestralSemestralAnual

  Omple les dades per poder rebre el certificat de donació: