Política de privacitat

La confidencialitat, el secret professional i la seguretat són valors primordials d’AMISTAT 2000, SL, SL, i en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’usuari en tot moment, i de no recaptar informació innecessària sobre l’usuari.

De conformitat amb la normativa vigent, concretament, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que la utilització de determinats serveis en la nostra pàgina web requereix que ens faciliti determinades dades personals a través de formularis de registre o mitjançant l’enviament de missatges de correu electrònic, i que aquests seran objecte de tractament i incorporats als nostres sistemes d’informació, com a titulars i responsables d’aquests. L’enviament referit de les dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament dels mateixos, si bé de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

Tanmateix l’informem que tots els nostres sistemes d’informació estan legalment inscrits en el Registre General de Dades Personals de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com que per salvaguardar la seguretat de les seves dades personals s’han d’aplicar les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides per garantir la confidencialitat, seguretat, integritat i recuperació de les seves dades.

Ús de les seves dades personals

Les dades que li demanem són les adequades, pertinents i estrictament necessaries per a la finalitat per la qual es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar-nos-les, però les dades demanades són d’obligada resposta per poder complir amb la finalitat de la seva sol·licitud. Així mateix, ens certifica que totes les dades que ens facilita són certes, veraços i pertinents per a la finalitat per la qual els hi demanem.

La nostra pàgina web recull les seves dades personals mitjançant la recepció de diversos formularis i a través del correu electrònic:

  • En l’enllaç “Inicia una sessió / Subscriure aquest butlletí” pot facilitar-nos les seves dades personals amb la finalitat de remetre periòdicament el nostre diari digital Converses a Catalunya, per mitjà del correu electrònic facilitat, i informacions relacionades que puguin ser del seu interès. Les seves dades seran incorporades al nostre base de dades de “Subscriptors”.
  • En l’enllaç “Subscripcions de suport” pot facilitar-nos les seves dades personals amb la finalitat de remetre periòdicament el nostre diari digital Converses a Catalunya, per mitjà del correu electrònic facilitat, i informacions relacionades que puguin ser del seu interès, o, si s’escau, tramitar l’import voluntari de les aportacions. Les seves dades seran incorporades al nostre base de dades de “Subscriptors”.
  • En l’enllaç “Comentaris” pot facilitar-nos els seus comentaris en relació a les publicacions aparegudes en el nostre diari. Les seves dades seran incorporades al nostre base de dades de “Subscriptors”.
  • Així mateix, posem a disposició la nostra adreça de correu electrònic, amb la finalitat que ens demani qualsevol tipus d’informació, suggeriment, aclariment o dubte, o ens remeti cartes del lector o audiovisuals. Si vostè inclou dades personals en el seu correu electrònic, o la seva adreça conté dades personals, ens autoritza a incorporar als nostres sistemes d’informació corresponents, si AMISTAT 2000, SL ho considera convenient, i aquests estaran regulats per les presents polítiques de privacitat.

AMISTAT 2000, SL es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus sistemes d’informació.

 Drets d’accés, rectificació, cancel·lació de les seves dades personals

 En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, limitació del tractament i portabilitat, en els termes establerts legalment, articles 15 a 23 del RGPD, es podrà dirigir a la següent adreça: AMISTAT 2000, SL, SL, carrer de Francesc Darder, n º 16, baixos, 08034 de Barcelona, adjuntat còpia del seu DNI.

També pots sol·licitar la teva baixa o qualsevol modificació enviant un corrou electrònic a admin@concatconverses.cat.

Comunicacions de dades

AMISTAT 2000, SL l’informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzats exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les teves dades, excepte en els casos legalment previstos.

 Seguretat de les seves dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, li informem que AMISTAT 2000, SL ha adoptant totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix el Reial Decret 1720/2007 regula el reglament de mesures de seguretat dels sistemes d’informació que continguin dades de caràcter personal.

 Actualització de les seves dades

 És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informe sempre que hi hagi hagut alguna modificació en elles, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquests.

Comunicacions comercials per correu electrònic

 Tenint en compte que el principal mitjà de comunicació entre AMISTAT 2000, SL i l’USUARI és per mitjà de l’adreça de correu electrònic facilitada, l’informem que utilitzarem aquest mitjà per a totes les comunicacions amb els USUARIS, incloses les informacions comercials o notes informatives relacionades amb la finalitat del nostre portal, i en conseqüència, en compliment de l’article 21 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, que prohibeix l’enviament de comunicacions comercials a través del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament per els destinataris, l’informem que l’acceptació de les presents condicions d’ús, implica la seva autorització expressament per a remetre els nostres enviaments comercials, publicitaris i promocionals. No obstant això, si vostè no desitja rebre les nostres comunicacions comercials per correu electrònic pot oposar-se a les mateixes a l’adreça dalt indicada, o en cada va enviar que li remetem.

MISTAT 2000, SL no es fa responsable de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

AMISTAT 2000, SL pot modificar les presents polítiques de privacitat per adaptar-les a les modificacions que es produeixi en la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquest web.