Hisenda

Hisenda modifica la càrrega fiscal dels plans de pensions

En el projecte del Reial decret, el Ministeri d’Hisenda ha decidit reformar la càrrega fiscal dels plans de pensions, per a adaptar-ho a les modificacions de l’impost incloses en els Pressupostos Generals de l’Estat. D’aquesta manera el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), sotmès a consulta pública i amb data de finalització d’observacions al mateix el 25 de febrer, i en el qual s’adapten els canvis d’aquest gravamen i les pujades del mateix aprovades en els Pressupostos de 2021.

Els nous comptes públics van modificar els límits de la reducció per les aportacions, de manera que el límit conjunt de reducció (partícip i empresa) puja de 8.000 a 10.000 euros, mentre que el límit d’aportacions màximes a plans individuals baixa a 2.000 euros. Respecte als excessos d’aportacions als sistemes de previsió social, el reglament fixa que els partícips, mutualistes o assegurats podran sol·licitar que les quantitats aportades que no haguessin pogut ser objecte de reducció en la base imposable ho siguin en els cinc exercicis següents.

👉 ¡Uneix-te al nostre grup de Facebook de Converses a Catalunya!

Comentem entre tots les notícies de Catalunya per a estar informats.
Podreu consultar totes les claus del dia!

La sol·licitud haurà de realitzar-se en la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’exercici en què les aportacions realitzades no haguessin pogut ser objecte de reducció per insuficiència de base imposable o per excedir del límit percentual establert en l’article 52.1 de la Llei de l’Impost, tal com reflecteix el projecte de reglament, avançat per ‘Expansió’. La imputació de l’excés es realitzarà respectant els límits establerts en la Llei de l’Impost.

A aquest efecte, quan en el període impositiu en què es produeixi aquest excés concorrin aportacions del contribuent i contribucions imputades pel promotor, la determinació de la part de l’excés que correspon a les unes i les altres es realitzarà en proporció als imports de les respectives aportacions i contribucions.

Quan concorrin aportacions realitzades en l’exercici amb aportacions d’exercicis anteriors que no hagin pogut ser objecte de reducció per insuficiència de base imposable o per excedir del límit percentual establert en l’article 52.1 de la Llei de l’Impost, s’entendran reduïdes, en primer lloc, les aportacions corresponents a anys anteriors.

El projecte del nou reglament de l’IRPF també recull la nova escala de tipus derivada de l’alça d’aquest gravamen a les rendes més altes aprovat en el marc dels Pressupostos. Així, s’augmenta en dos punts l’IRPF per a les rendes del treball de més de 300.000 euros, elevant el tipus marginal dos punts al 47%, i tres punts per a les rendes de capital de més de 200.000 euros, fins al 26%. Aquests canvis afectaran 36.194 contribuents (0,17%), amb un impacte de 491,4 milions d’euros (144 milions en 2021 i 346 milions en 2022), segons càlculs d’Hisenda.

En el projecte del Reial decret, el Ministeri d'Hisenda ha decidit reformar la càrrega fiscal dels plans de pensions, per a adaptar-ho a les modificacions de l'impost incloses en els Pressupostos Generals de l'Estat Click To Tweet

Creus que Salvador Illa quedarà primer a les eleccions del 14 de febrer?

Mira els resultats

Loading ... Loading ...
Print Friendly, PDF & Email

Entrades relacionades

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Fill out this field
Fill out this field
Introduïu una adreça electrònica vàlida.

Menú