progrés social

Està en decadència Catalunya? (i V): millora el nostre progrés social?

A més de les dades econòmiques, disposem de diversos indicadors complexos que ens permeten observar en quina mesura l’evolució econòmica es tradueix en progrés social. Un d’aquests índexs, que a…
Read More
Menú