reg per degoteix

S’imposa el reg per degoteig

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) va donar a conèixer la seva Enquesta sobre l’Ús de l’Aigua en el sector agrari (EUASA), amb referència de 2018 i en comparativa bianual a 2016, destacant que la tècnica de reg més utilitzada, amb un 40,4% del total i un augment del 6,4% en aquest parell d’anys és la de degoteig o reg localitzat, la qual contribueix a una major eficiència i estalvi d’aquest recurs.

El 2018 es van utilitzar en les explotacions agràries 15.495 hectòmetres cúbics d’aigua de reg, la qual cosa suposa un 3,7% més que un parell d’anys abans, en l’anterior enquesta. Per tècniques de regadiu, un 40,4% del total i 6.226,6 hm³  correspon a degoteig / localitzat, amb un augment del 6,4% en els últims dos anys, seguit del reg per gravetat o manta, representant encara una tercera part del total (33%), amb 5.107,4 hm³, amb una alça en dos anys del 2,8%, i del reg per aspersió, amb 4.120,6 hm³ (26,6%), un 0,7% més des del 2016.

Més de la meitat (54,6%) de l’aigua de regadiu és utilitzada en cultius herbacis, amb 8.465,9 hm³ i un increment de l’1,7% en dos anys; un altre 16,7% en fruiters, amb 2.582,5 hm³, un 5,7% més de 2016-2018; un 11,1% en patates i altres hortalisses, amb 1.725,2 hm³, un 3,4% més en aquest temps; un 7,7% en l’olivar i la vinya, amb 1.189,45 hm³ i el 9,9% restant, 1.531,5 hm³  en altres cultius, amb una alça del 15,4%.

El 74,3% del volum d’aigua disponible per al reg en 2018 va ser d’origen superfície, amb 12.874 hm³, enfront d’un 23,9% que procedia d’aigües subterrànies (aqüífers …), amb 4.142,2 hm³ i l’1,8% restant d’altres recursos hídrics (aigua dessalada, regenerada de les EDAR…).

Pel que fa als volums d’aigua utilitzats en cadascuna de les tècniques de reg per les Comunitats Autònomes, la que més va utilitzar el degoteig va ser la Regió de Múrcia, amb un 86% del volum total consumit en aquesta, mentre que en el cas de l’aspersió va ser Castella i Lleó (65%) i la que més va tirar de reg per gravetat o manta va ser Catalunya (56%).

La tècnica del degoteig o reg localitzat, contribueix a una major eficiència i estalvi d'aigua Click To Tweet

Creus que s'han pres prou mesures per dotar de seguretat la tornada a l'escola?

Loading ... Loading ...
Print Friendly, PDF & Email

Entrades relacionades

No s'ha trobat cap resultat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Fill out this field
Fill out this field
Introduïu una adreça electrònica vàlida.