Factors que influeixen a la baixa natalitat i com revertir-la

La baixa taxa de natalitat a Espanya és un fenomen complex i multifacètic, influït per una combinació de factors econòmics, socials i culturals. Algunes de les raons clau inclouen:

 1. Canvis a l’estructura familiar: Transformacions a l’estructura familiar, com el retard a l’edat del matrimoni i la maternitat, han contribuït a una menor freqüència de naixements. La preferència per tenir fills més tard a la vida, sovint a causa de la recerca d’estabilitat econòmica i educació, ha portat a un diferiment en la decisió de tenir fills.
 2. Inestabilitat econòmica: Les condicions econòmiques incertes, especialment després de la crisi financera del 2008, han portat a una preocupació entre les parelles sobre la seva capacitat per proporcionar un entorn estable i pròsper per als fills. La inseguretat laboral i les dificultats econòmiques són factors que contribueixen a la postergació de la paternitat.
 3. Conciliació entre feina i família: La manca de polítiques efectives de conciliació entre el treball i la vida familiar pot afectar negativament la decisió de tenir fills. La dificultat per equilibrar les responsabilitats laborals i familiars pot descoratjar les parelles de tenir més fills.
 4. Canvis a les aspiracions de vida: Les dones han experimentat un canvi en les seves aspiracions professionals i personals. La participació activa en la força laboral i la recerca dobjectius educatius i professionals han portat a decisions diferides respecte a la maternitat.
 5. Urbanització i estil de vida: El canvi cap a un estil de vida més urbanitzat, on els habitatges són més petits i les responsabilitats laborals són intenses, també pot influir en la presa de decisions relacionades amb la família.
 6. Costos associats amb la criança de fills: Els costos associats amb la criança de fills, incloses les despeses educatives, de cura infantil i habitatge, poden ser un factor que dissuadeixi a les parelles de tenir més fills.
 7. Manca de polítiques de suport a la maternitat: L’absència de polítiques familiars i de suport a la maternitat, com a permisos parentals generosos i serveis de cura infantil assequibles, pot afectar la decisió de tenir fills.

Quines serien les mesures a adoptar per revertir-la

Revertir la baixa taxa de natalitat implica abordar una varietat de factors econòmics, socials i culturals. Aquí es presenten algunes possibles mesures que es podrien considerar:
 1. Polítiques de Conciliació Laboral i Familiar: Implementar polítiques que facilitin la conciliació entre el treball i la vida familiar, com a permisos parentals pagats i horaris laborals flexibles, per permetre als pares equilibrar les seves responsabilitats laborals i familiars.
 2. Suport Econòmic a les Famílies: Oferir beneficis i ajudes econòmiques directes a les famílies, especialment a aquelles amb ingressos baixos o mitjans, per ajudar a cobrir els costos associats amb la criança de fills, com ara educació, cura infantil i habitatge.
 3. Millores als Serveis de Cura Infantil: Desenvolupar i millorar els serveis de cura infantil accessibles i assequibles perquè les parelles puguin confiar en opcions de qualitat per a la cura dels fills mentre treballen.
 4. Incentius fiscals i financers: Establir incentius fiscals per a les famílies que tinguin fills, com ara reduccions d’impostos o crèdits fiscals. Aquests incentius podrien alleujar la càrrega financera associada amb la criança de fills.
 5. Suport a l’habitatge i habitatges assequibles: Implementar polítiques que facilitin l’accés a l’habitatge assequible per a les famílies, ja que el cost de l’habitatge pot ser un factor determinant en la decisió de tenir fills.
 6. Campanyes de Conscienciació: Desenvolupar campanyes de conscienciació que destaquin la importància de la família i la criança de fills, desmitificant els desafiaments associats i promovent una visió positiva de la paternitat.
 7. Suport Psicològic i de Salut Mental: Oferir serveis de suport psicològic i de salut mental per ajudar les parelles a enfrontar els desafiaments emocionals i psicològics associats amb la paternitat.
 8. Polítiques d’immigració i població: Avaluar les polítiques d’immigració i població per determinar si poden contribuir positivament a la inversió de la baixa taxa de natalitat, considerant la possible contribució d’immigrants a la població i a la força laboral.

Cal destacar que una estratègia efectiva per revertir la baixa natalitat requerirà un enfocament integral que abordi múltiples dimensions. A més, la participació i col·laboració entre el govern, el sector privat i la societat civil són fonamentals per implementar i sostenir aquestes mesures al llarg del temps.

Print Friendly, PDF & Email

Entrades relacionades

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Fill out this field
Fill out this field
Introduïu una adreça electrònica vàlida.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.