Els homes més implicats en les tasques de la llar quan teletreballen

El 30 % dels homes que teletreballen, almenys un dia a la setmana, declara implicar-se més que les seves parelles en les tasques de la llar, davant el 51 % de les dones que fan la mateixa afirmació. D’altra banda, només el 18 % dels homes que mai no fan home office afirma tenir una càrrega superior que les seves parelles en les tasques domèstiques, davant el 50 % de les dones en la mateixa situació.

Aquesta és una de les principals conclusions extretes de l’estudi El teletreball després de la pandèmia. Anàlisi des de la perspectiva dels treballadors, de l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”. El projecte d’investigació, liderat per Marta Curull i Laia Maynou, investigadores de la Universitat de Barcelona, i per Lídia Farré, de l’Institut d’Anàlisi Econòmica del CSIC i la Barcelona School of Economics, constata que la contribució de les dones a les tasques domèstiques i la cura dels fills és molt similar independentment de si teletreballen o no.

No obstant això, la diferència entre els homes que fan home office, almenys un dia a la setmana, i els que no, i la seva participació en la cura de fills i les tasques de la llar és significativa. Així, la proporció d’homes que contribueixen a aquestes tasques més que les seves parelles és 12 punts percentuals superior que entre el grup d’homes que no teletreballen.

«La participació dels homes en les tasques domèstiques i la cura dels menors, en relació amb les seves parelles, és més gran entre els que teletreballen que entre els que no. Segons les dades recollides, el 30 % dels homes que teletreballen, almenys un dia a la setmana, declaren contribuir més que les seves parelles a les tasques i atencions domèstiques, davant el 18 % que mai no
teletreballa. Per tant, el teletreball s’associa a una participació més gran en la producció domèstica per part dels homes», destaca la investigadora i coautora de l’estudi Lídia Farré.

Si el focus es posa en la cura dels fills, el 48 % de les dones que teletreballen declara contribuir més que les seves parelles a aquestes activitats, mentre que el 47 % afirma fer-ho en una proporció similar. Entre els homes que treballen des de casa, almenys un dia a la setmana, el 24 % afirma fer més que les seves parelles en les activitats dels nens, i el 59 % assegura contribuir-hi
en una proporció similar.

D’altra banda, entre els homes que no fan teletreball, només el 12 % hi contribueix més que les seves parelles, mentre que el 66 % declara fer-ho en una proporció similar. En conseqüència, el 22 % dels homes que mai no fan teletreball tenen una implicació més petita que les seves parelles en la cura dels fills.

Renunciar a salari a canvi de poder teletreballar

L’estudi de l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” es va dur a terme el maig del 2022, dos anys després del primer confinament per la pandèmia de covid-19. En aquell moment, les investigadores volien analitzar la nova normalitat laboral i, en concret, el nivell d’acceptació i afectació de la feina des de casa. Per fer-ho, van sondejar 4.000 persones d’entre 25 i 50 anys a través d’un  qüestionari que també incloïa un experiment d’elecció discreta amb el qual es volia conèixer la valoració monetària que els participants atorgaven al teletreball.

D’aquesta manera, van constatar que hi ha treballadors que estan disposats a renunciar a una fracció del seu salari a canvi del home office, però les estimacions també suggereixen que la probabilitat d’acceptar una feina pitjor pagada amb l’opció de teletreballar disminueix progressivament a mesura que augmenta la penalització salarial.

Així doncs, quan la retallada salarial és de més del 10 %, la probabilitat d’acceptar l’oferta laboral amb possibilitat de teletreballar es redueix en més de 20 punts percentuals. Aquesta probabilitat cau gairebé 40 punts percentuals quan la penalització salarial se situa en el 35 %. Les estimacions de l’estudi també revelen que la distància al lloc de treball és un factor important en la presa de decisions.

Els resultats de l’estudi també suggereixen que els treballadors qualificats tenen més probabilitats d’acceptar la feina que ofereix la possibilitat de treballar des de casa a canvi d’una renúncia salarial. Es tracta d’un perfil que sol tenir ingressos més elevats i podria disposar d’espais millor adequats on desenvolupar les seves funcions, la qual cosa explicaria la predisposició a assumir una penalització salarial a canvi de poder teletreballar.

Distribució del teletreball entre grups socioeconòmics

En el moment de l’estudi, el 36 % de la mostra feia home office almenys un dia a la setmana. Partint d’aquesta dada, les estimacions de l’estudi de l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” suggereixen que el teletreball no té una incidència diferenciada en funció del gènere, però confirmen que el nivell educatiu i la composició de la llar són determinants en la probabilitat
de teletreballar.

Entre els homes amb títol universitari, el 54 % duu a terme algun tipus de teletreball, mentre que aquest percentatge és només del 30 % entre els qui no tenen titulació universitària. Les xifres són similars entre les dones, 53 % entre les universitàries i 29 % entre les que no tenen títol universitari.

Una altra dada relacionada: el 18 % de les persones amb un títol universitari treballen des de casa més de tres dies per setmana. El treball a distància és lleugerament més comú entre els qui viuen en parella i els qui tenen fills, encara que, entre els qui tenen fills i els qui no, no s’observen diferències importants en la proporció d’hores treballades des de casa.

Valoració de la satisfacció amb el teletreball

Pel que fa a la valoració que fan els teletreballadors de la seva nova realitat laboral, el 88 % de les dones i el 86 % dels homes estan d’acord o molt d’acord a assenyalar que el treball a distància millora l’equilibri entre les responsabilitats familiars i personals.

«La presencialitat en el lloc de treball s’associa a costos de temps i monetaris que es poden veure reduïts de manera substancial quan s’opta per l’opció de teletreballar. Per exemple, si el temps que els treballadors estalvien en el desplaçament a la feina el dediquen a activitats familiars o de lleure, és d’esperar que el seu benestar emocional augmenti», puntualitza la investigadora Lídia
Farré.

Els treballadors també valoren la possibilitat de reduir costos quan treballen des de casa. En aquest sentit, el 84 % dels homes i el 83 % de les dones afirmen que el teletreball estalvia diners i temps. A més, el 83 % de les dones i el 79 % dels homes asseguren que fer home office millora el seu benestar emocional.

Només el 18 % dels homes que mai no fan home office afirma tenir una càrrega superior que les seves parelles en les tasques domèstiques, davant el 50 % de les dones en la mateixa situació Click To Tweet

Creus que la Generalitat ha fet totes les inversions que estaven previstes per evitar els efectes de la sequera?

Mira els resultats

Loading ... Loading ...

Print Friendly, PDF & Email

Entrades relacionades

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Fill out this field
Fill out this field
Introduïu una adreça electrònica vàlida.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.