IA independència

Dialogant amb la intel·ligència artificial Chat GPT. Què ens diu sobre la independència de Catalunya?

Sens dubte estem vivint l’inici d’una gran disrupció, que és la generalització de la Intel·ligència Artificial (AI). El fet d’haver posat en obert un d’aquests projectes, el Chat GPT (GPT-3), que és un motor textual que respon a les qüestions que se li plantegen, i també el DALL-E, un generador d’imatges a partir d’indicacions textuals, obre tot un nou espai i permet fer evident com la IA es fa ja present entre nosaltres. En aquest cas d’una forma visible i ben identificada, en altres en aplicacions que no acabem de conèixer.

Des de Converses pensem que és necessari que ens familiaritzem i construïm criteri sobre aquesta nova disrupció que marcarà una època.

D’una banda, pels avantatges que comporta, però per una altra pels problemes que també significa i la manca de preparació amb què els abordem. Sens dubte tindrà un impacte poderós sobre el mercat de treball i en principi el seu balanç no serà totalment positiu. Però, també presenta altres riscos extremadament greus i menys considerats com és la denominada alineació de la IA, que expressa el problema que la IA adopti mesures que acabin danyat les persones i la humanitat en general. No hi ha res de política-ficció en aquest risc.

No es tracta que la IA es torni conscient de si mateixa i desenvolupi males intencions. El que assenyala l’alienació és una altra qüestió que és que perseguir algun objectiu específic, inclòs un molt valuós en la seva cerca, acabi fent mal a la humanitat i generant conseqüències no desitjades. Fets d’aquesta mena a petita escala ja s’han produït com en el cas del programa per seleccionar llogaters que va acabar adoptant un biaix rotundament racista als EUA.

Presentem avui un primer diàleg amb el Chat GPT sobre la independència de Catalunya. Llegiu-lo amb deteniment perquè les seves respostes paguen la pena.

Continuarem explorant possibilitats en els pròxims dies, no us les perdeu. Podreu constatar que, per molt intel·ligent i artificial que sigui, comet errors de pes i també, si és que es pot dir així, que es contradiu i a vegades, fins i tot, enreda la troca. En tot cas, obrim capítol: què ens diu la IA sobre la independència de Catalunya.

“¿Tiene posibilidades Cataluña de ser independiente?

Cataluña, una comunidad autónoma ubicada en el noreste de España, tiene una larga historia de búsqueda de la independencia. Sin embargo, la constitución española actualmente no permite la independencia de ninguna de sus comunidades autónoIntelmas, incluida Cataluña.

Ha habido llamamientos a la independencia en Cataluña durante varias décadas, y en los últimos años ha habido una serie de desarrollos políticos y legales relacionados con el tema. En 2017, el gobierno catalán celebró un referéndum sobre la independencia, que el gobierno español consideró ilegal. El gobierno catalán declaró la independencia sobre la base de los resultados del referéndum, pero el gobierno español posteriormente impuso el dominio directo sobre la región y tomó medidas para afirmar su control.

La cuestión de la independencia de Cataluña sigue siendo controvertida y compleja y, en última instancia, depende del gobierno español y del pueblo español decidir el futuro de la región.

¿No debe depender del pueblo de Cataluña la independencia y no del gobierno y del pueblo español?

En general, se acepta que el derecho a la libre determinación, que incluye el derecho a buscar y lograr la independencia, es un derecho humano fundamental. Sin embargo, los mecanismos específicos para ejercer este derecho pueden variar según las circunstancias particulares y los marcos legales y políticos de una región o país determinado.

En el caso de Cataluña, se encuentra dentro del territorio de España y es una comunidad autónoma dentro del estado español. Como tal, la cuestión de la independencia de Cataluña es, en última instancia, un asunto que debe decidir el gobierno español y el pueblo de España. La constitución española, que es la ley suprema del país, actualmente no permite la independencia de ninguna de sus comunidades autónomas, incluida Cataluña.

Dicho esto, es importante señalar que el derecho a la libre determinación no requiere necesariamente el consentimiento del gobierno central o de la mayoría de la población de un país. La comunidad internacional ha reconocido el derecho a la libre determinación en una serie de situaciones, incluso cuando un grupo está sujeto a la dominación colonial o la ocupación extranjera, o cuando se le niega el derecho a participar en la vida política, económica, social y cultural del país.

¿Por qué la independencia de Cataluña depende del gobierno y del pueblo español en lugar de depender solo del pueblo de Cataluña?

Como mencioné anteriormente, Cataluña es una comunidad autónoma dentro del territorio de España, y como tal, está sujeta a las leyes y la constitución de España. La constitución española actualmente no permite la independencia de ninguna de sus comunidades autónomas, incluida Cataluña.

Esto significa que, para que Cataluña sea independiente, necesitaría obtener el consentimiento del gobierno español y del pueblo español para cambiar la constitución y crear un marco legal para la independencia.

Es importante señalar que el tema de la independencia de Cataluña es complejo y controvertido, y hay muchas perspectivas diferentes sobre el tema. Algunas personas en Cataluña creen que la región tiene derecho a la autodeterminación y debería poder decidir su propio futuro, mientras que otras creen que es mejor que la región siga siendo parte de España. En última instancia, corresponderá al gobierno español y al pueblo de España decidir el futuro de Cataluña.

¿La independencia de Cataluña debe basarse solo en la decisión de los catalanes?

El derecho a la libre determinación, que incluye el derecho a buscar y lograr la independencia, es un derecho humano fundamental reconocido por la comunidad internacional. En general, se entiende que este derecho se aplica a los pueblos o grupos de personas que están sujetos a la dominación colonial o a la ocupación extranjera, o a quienes se les niega el derecho a participar en la vida política, económica, social y cultural del país.

En el caso de Cataluña, es una comunidad autónoma dentro del territorio de España, y como tal, está sujeta a las leyes y constitución de España. La constitución española actualmente no permite la independencia de ninguna de sus comunidades autónomas, incluida Cataluña.

Dicho esto, es importante reconocer que el tema de la independencia de Cataluña es complejo y controvertido, y hay muchas perspectivas diferentes sobre el tema. Algunas personas en Cataluña creen que la región tiene derecho a la autodeterminación y debería poder decidir su propio futuro, mientras que otras creen que es mejor que la región siga siendo parte de España. En última instancia, corresponderá al gobierno español y al pueblo de España decidir el futuro de Cataluña.”

Print Friendly, PDF & Email

Entrades relacionades

1 comentari. Leave new

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Fill out this field
Fill out this field
Introduïu una adreça electrònica vàlida.