Minorías proféticas

Josep M. Margenat Jesuïta, treballa a Cristianisme i Justícia (Barcelona) i en el Centre Internacional d’Espiritualitat de Manresa. Professor titular de Filosofia social a la Universidad Loyola Andalucía.

¡Subscriu-te!

    Menú